Byggteknik

Byggteknik & Material

Vi vet vad som krävs! Salstershusen står för ett beprövat byggsätt, en design och funktion där det genuina svenska trähuset har stått som mall.

Här har tiden fått utvisa vilken typ av tak- och fasadmaterial och design som fungerar bäst och som krävs för att ge huset långvarigt skydd för väder och vind samt ett enkelt underhåll. Husets fasader och tak utsätts för stora påfrestningar från olika vädertyper. Det ska inte finnas utrymme för kortsiktigt tänkande och kompromisser. Vi använder oss av rejält dimensionerad norrlandsgran i fasadpaneler och kraftig råspont med svensktillverkat enkupigt lertegel på yttertaket. I projekteringen har valet av rena naturmaterial prioriterats både exteriört och interiört. Kombinationen av utvändigt trä som har behandlats med äkta linoljebaserad Falu rödfärg, oljelaserade foder, lertegelpannor och tegelskorsten, samt förzinkade plåtdetaljer bidrar till den yttre helheten. Invändigt är massiva trädetaljer, trägolv, handslaget tegel och klinker exempel på levande material som starkt bidrar till trivsel, välbefinnande och en levande boendemiljö. Receptet är enkelt – Vi projekterar Salstershusen utifrån hur vi själva vill bo utan kompromisser.

Vi använder oss av rejält dimensionerad norrlandsgran i fasadpaneler och kraftig råspont med svensktillverkat en-kupigt lertegel på yttertaket. I projekteringen har valet av rena naturmaterial prioriterats både exteriört och interiört. Kombinationen av utvändigt trä som har behandlats med äkta linoljebaserad Falu rödfärg, oljelaserade foder, lertegel-pannor och tegelskorsten, samt förzinkade plåtdetaljer bidrar till den yttre helheten. Invändigt är massiva trädetaljer, trägolv, handslaget tegel och klinker exempel på levande material som starkt bidrar till trivsel, välbefinnande och en levande boendemiljö.

Receptet är enkelt – Vi projekterar Salstershusen utifrån hur vi själva vill bo utan kompromisser. Precis som du – gillar vi att vara bäst!

#Trähus #Lågenergihus #Passivhus #Byggteknik