• Totallösning

    Genomtänkt totallösning ger trygghet Vi är din partner under hela byggprocessen. Salstershus är något för dig som vill bygga ett eget hus men ändå vill ha ett stöd och trygghet under hela byggprocessen! Du styr och är med och påverkar planlösning och materialval men får tillgång till hela vår långa och breda erfarenhet av att bygga hus. Vi hjälper dig hela vägen, från bygglovshandling till slutbesiktning! Kvalitet och utveckling Vi har under en lång tid byggt upp ett samarbete med erfarna byggkonsulter och erfarna materialleverantörer som kan stå upp till våra högt ställda krav. Genom åren har vi skapat bra och hållbara relationer med  leverantörer och partners. Relationer som bygger på förtroende…