Totallösning

Genomtänkt totallösning ger trygghet

Vi är din partner under hela byggprocessen. Salstershus är något för dig som vill bygga ett eget hus men ändå vill ha ett stöd och trygghet under hela byggprocessen! Du styr och är med och påverkar planlösning och materialval men får tillgång till hela vår långa och breda erfarenhet av att bygga hus. Vi hjälper dig hela vägen, från bygglovshandling till slutbesiktning!

Kvalitet och utveckling
Vi har under en lång tid byggt upp ett samarbete med erfarna byggkonsulter och erfarna materialleverantörer som kan stå upp till våra högt ställda krav. Genom åren har vi skapat bra och hållbara relationer med  leverantörer och partners.

En bra totallösning med ett Salstershus

Relationer som bygger på förtroende och gemensamma mål har fått växa fram under många års samarbete. Detta faktum ligger till grund för innovativ och en kontinuerlig produktutveckling. Varje nytt hus är en utmaning för oss och vi vet att vi måste leverera över förväntningarna för att förtjäna vårt förtroende.Vi använder oss av den bästa tekniken samt det bästa materialet både för dig som människa och miljön. Detta ger en långsiktig ekonomi samt ett tryggt och trivsamt boende.