Ventilation

Ventilation och värmeåtervinning

Inomhusklimat med ren luft! Det är få ventilationsanläggningar som kan mäta sig med den som vi har valt i Salstershusen!

Inomhusklimatet blir en allt viktigare faktor vid nybyggnation av hus! Förutom en 90%-ig verkningsgrad på temperaturskillnaden på från och tilluft bidrar värmeväxlaren till en dragfri och syrerik innemiljö. I våra hus får vi en
inomhusmiljö utan pollen och andra partiklar från uteluften. Vi anser det självklart att prioritera hälsan i sitt eget boende. I konventionella hus med frånluftsvärmepump sitter endast enkla tilluftventiler i ytterväggarna. Detta innebär kalldrag och förorenad luft i huset. I Salstershusen fastnar uteluftens partiklar i ett utbytbart mikrofilter.
Nytt vs 1 års begagnat mikrofilter! I Salstershus andas du luft som är renad från sot och andra föroreningar!

Du andas ren luft!

Genomtänkt totallösning ger trygghet

Vi är din partner under hela byggprocessen. Salstershus är något för dig som vill bygga ett eget hus men ändå vill ha ett stöd och trygghet under hela byggprocessen! Du styr och är med och påverkar planlösning och materialval men får tillgång till hela vår långa och breda erfarenhet av
att bygga hus. Vi hjälper dig hela vägen, från bygglovshandling till slutbesiktning!